До 50% БОНУС ПРИ ДЕПОЗИТ!

Започнете да търгувате с предимство!

За да получите бонус просто трябва да си откриете сметка за реална търговия в платформата за форекс търговия Бул Тренд Трейдър и да депозирате средства в нея:

Условия на бонусите към реални сметки за търговия:

1. В зависимост от първоначалния депозит бонусът, който ще получите по своята сметка, е в размер на:

От 250 до 499 EUR (USD) – 125 EUR (USD) бонус

От 500 до 999 EUR (USD) – 250 EUR (USD) бонус

От 1000 до 2999 EUR (USD) – 350 EUR (USD) бонус

От 3000 до 4999 EUR (USD) – 750 EUR (USD) бонус

От 5000 до 9999 EUR (USD) – 1000 EUR (USD) бонус

Над 10 000 EUR (USD) – 2000 EUR (USD) бонус

2. Всеки клиент има право само на един бонус при откриване на реална сметка за търговия в платформата Бул Тренд Трейдър.

3. За да изтеглите полученият бонус е необходимо да изтъргувате 20 000 хил. валутни единици за всеки 1 евро (долар) бонус в рамките на 12 месеца след направения депозит за търговия*.

4. След изтичане на 12-месечния срок, неусвоената част от бонуса се приспада от сметката на клиента в полза на Бул Тренд Брокеридж.

5. Ако текущия баланс (Equity) по сметката стане по-малък от сумата на бонуса, Бул Тренд Брокеридж има право без предварително уведомяване да затвори отворените позиции по сметката, както и да анулира бонуса при неизпълнението на условието за затворени лотове.

6. Не е позволено теглене или прехвърляне на средства от сметката преди изпълнението на изискванията за реализиран оборот. Ако клиентът заяви желание за теглене на средства преди реализиране на изискуемия оборот, Бул Тренд Брокеридж ще изпълни това нареждане, след като си върне предоставените като бонус средства по сметката.

7. Бул Тренд Брокеридж не носи отговорност за загуби настъпили в следствие на възстановяване на неусвоената част от бонуса.

8. Промоцията е без фиксиран срок за участие.

9. Бул Тренд Брокеридж си запазва правото да променя, изменя, прекратява или анулира промоция, или всяка част от нея, по всяко време, с или без предизвестие, поради каквато и да е причина.

 

*Условия за усвояване на предоставения бонус за търговия:

Обем от 0.2 лота ( 20 000 валутни единици), (отворен и затворен) по отношение търговията на Форекс, позволява да се изтеглят 1 евро (долар) от бонуса.

Валидна сделка за изчисляване на изтъргувания обем, се счита напълно завършена сделка, която отговаря едновременно на следните условия:

- Да бъде отворена в продължение на минимум 15 минути и 00 секунди; - Печалба или загуба по сделката в размер на минимум 3 пипса;

- Позицията не е била хеджирана, като за хеджирана се счита тази, която отговаря на следните точки:

1. Oбратната позиция е отворена в рамките на 15 минути след отварянето на първоначалната позиция;

2. Разликата между обема на първоначалната и обратната позиция не надвишава 20%;

3. Обратната позиция е била затворена 15 минути преди или след затварянето на първоначалната позиция.

4. Обратни сделки сключени от два различни акаунта по едно и също време, при съмнения за некоректна търговия, също се считат за хеджиращи.

 Сметки за търговия CFD Forex Платформи за търговия Графики и обучение